Op dän Sölder

Op dän Sölder gong et hen on her,
Trin woll es kieken, wat dat wall wör,
sej keek noh bowen, dat goow ör en Ruck,
dän Welm fiel van bowen dör de Luck,
en Bohnestang en sin Hand on draangeboone
en Säckske, dat hei örges wall gefoone.
,,Wat mäcks de Welm?“, sät Trin für öm.
Welm draijene sech gemäcklech öm on sät:
,,Wu, häw eck dej dat ni vertellt,
mej häwe se äs Öldeste en de Kerk gewällt,
nu häw eck dat met de Klengelbü’el
bowen probiert töschen de olde Stühl.“
Hei nohm sin Bohnestang
met dat Säckske draan on sät:
„Bowen bön eck feerdig,
nou fang eck onder aan.“